Gjejhallall.com | Firma “Şölen Textile”me seli në Fushë Kosovë, shpallë konkurs për këto vende pune: |

Mundesi Punesimi

gjejhallall.com

Firma “Şölen Textile”me seli në Fushë Kosovë, shpallë konkurs për këto vende pune:Postuar Nga

Admin

06.08.2014Firma “Şölen Textile”me seli në Fushë Kosovë, shpallë konkurs për këto vende pune:

Menaxher/e
Distributorë (Shitës Ambulativë)
Kriteret e punësimit janë:

Kandidatet e interesuar duhet të kenë:
-Të kryer Fakultetin Ekonomik
-Të jenë komunikativ
-Shkathtësi kompjuterike
-Preferohen kandidatët të cilët kanë përvojë pune në lëmin e tekstilit
-Aftësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale
-Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë
-Të jetë i hapur, të ketë kapacitet të studiojë dhe t’iu ndihmojë të tjerëve
-Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
-Patente Shoferi – Kategoria B
-Mosha prej 25 deri 35 vjet

Kandidatet e interesuara duhet të dërgojë CV-në te bashkangjitur me foto në email: info@solentextile.com

Subjekt: Emri i pozitës për te cilën aplikoni.

Konkursi është i hapur nga 06.08.2014 deri me 10.08.2014.

Aplikacionet e dërguara pas afatit kohor, nuk do merrem parasysh. Vetëm kandidatet nga lista e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Komento