Gjejhallall.com | AGROMARKET GILAN shpall konkurs për: Zyrtar në financa |

Mundesi Punesimi

gjejhallall.com

AGROMARKET GILAN shpall konkurs për: Zyrtar në financaPostuar Nga

Admin

05.02.2014AGROMARKET GILAN shpall konkurs për:
Zyrtar në financa
Detyrat dhe përgjegjësit:
-Përgjegjëse për financa
-Përgatitjen e Faturave
-Raportet ditore, etj,.
Kushtet:
-Fakulteti Ekonomik, drejtimi i Banka Financa dhe Kontabilitet
-Fakulteti Agrobiznes ( e preferuar)
-Njohja e së paku 2 Gjuhëve zyrtare të Kosovës(Shqip, Serbisht ose Anglisht)
-Njohja e programeve ekonomike (përparësi programi Expik)
-Aftësi komunikuese
-Përshtatja në Grup.
CV me Foto të dërgohen në E-mail: agromarket.ks@gmail.com
Konkursi mbetet i hapur deri me 28.02.2014
Vetëm kandidatet përzgjedhur do të intervistohen.

Komento