Gjejhallall.com | Art Aluminium Shpk shpall Konkuris Për vende të lira pune: |

Mundesi Punesimi

gjejhallall.com

Art Aluminium Shpk shpall Konkuris Për vende të lira pune:Postuar Nga

Admin

06.08.2014Art Aluminium Shpk shpall:

KONKURS

Për vende të lira të punës:

INXHINIER I MAKINERISË dhe
KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR
Kerkesat:

Kërkesat e domosdoshme:

Diploma nga Fakultetet perkatese (qertifikata te trajnimeve shtesë).
Së paku 5 vjet përvojë pune.
Njohja e mirë e gjuhës serbo-kroate apo Angleze eshte perparesi.

Procesi i aplikimit:

CV-te tuaja duhet t’i dergoni ne emailin: artaluminiumks@gmail.com / Divizionit te Burimeve Njerëzore, ose në adresen e zyrëve qendrore: Glass House – TE RRETHI p/n , Bulevardi i Deshmoreve te Kombit - Prishtinë.

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni zyrën e Divizionit të Burimeve Njerëzore në tel: 038 540 575 ose 038 540 577, çdo ditë pune prej orës 10:00 – 15:00.

Konkursi ngel i hapur 30 ditë nga dita e publikimit, duke filluar nga data 03.07.2014 deri më datën 07.08.2013, që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së Konkursit.

Komento