Gjejhallall.com | Kerkohen 8 mjek te praktikes se pergjjithshem |

Mundesi Punesimi

gjejhallall.com

Kerkohen 8 mjek te praktikes se pergjjithshemPostuar Nga

Admin

01.01.2014Per plotesimin vendeve te punes:
8 mjek te praktikes se pergjjithshem

Mjeku i praktikes se pergjithshme:
-Ben edukimin dhe promovimin shendetesor,
- Percjelle zhvillimet ne mjekesi nepermjet qasjes ne zhvillimin e vazhdueshem profesional,
- Eshte mbikeqyres dhe ne percjellje te vazhduar te familjes,
- Ben vizitat shtepiake te pacienteve te semure kronik,
- Mbikeqyre dhe preferon marrjen e vaksinave te rregullta dhe ne raste te j ashtezakonshme,
- Mbane evidence per te gjithe pacientet e tij dhe kuj deset per menaxhimin e semundjeve infektive dhe kronike, mbane fshehtesine e semundjes se pacientit,
- Evidenton dhe paraqet rastet e semundjeve infektive sipas rregullave te institutit publik,
-Synon te kuptoje semundjet duke nisur nga rrethanat shoqerore, familjare dhe personale,
- Bene diagnostifikimin dhe percakton terapine,
-Mjeku familjar punon ne ekip me infermieret dhe profesionistet e tjere,
-Bashkepunon me koleget dhe diskuton per probleme mjekesore,
-Bashkepunon ngushte me infermieret e mjekesise familjare,
-Mban kujdestarine sipas orarit te caktuar,
-Per punen qe kryen i jep pergjegjesi shefit te QMF

Kualifikimi: Mjek i praktikes se pergjithshme/Licenca e punes

Paga: 435 .00 €

Periudha kontraktuese 1 vjeqare me mundesi vazhdimi
Nje mjek per kohe te caktuar prej 4 muajve me mundesi vazhdimi

Kandidatet te cilet aplikojne duhet:
Te jene qytetare te Republikes se Kosoves
- Te mos kene qene te denuar per vepra penale dhe te mos gjendet aktualisht nen hetime
- Te jene te afte per te bartur pergjegjesite e pozites me orar te plote pa kufizime dhe pa pengesa ligjore
-Te posedojne shkathtesi dhe aftesi profesionale per te punuar ne menyre te suksesshme ne nje shoqeri multietnike
-Te njohin punen me kompjuter.

Bashke me flete aplikacionin e plotesuar kandidatet duhet t’i paraqesin keto dokumente: Deshmine per shkollimin e mbaruar

Programin me informacion per vendin e punes qe konkurron Dokumentin e identifikimit Certifikaten mbi gjendjen shendetesore
Institucioni i yne shendetesor eshte ne sherbim te gjithe popullates se Kosoves dhe mirepret aplikimet nga meshkujt dhe femrat nga te gjitha komunitetet e Republikes se Kosoves.

Kandidate e interesuar mund te aplikojne deri me 27.12.2013, flete aplikacionet merren ne Zyren e Administrates ne QKMF ne Ferizaj. Kandidatet me dokumente te pa kompletuara dhe pas afatit nuk do te hyjne ne listen e ngushte per t’u intervistuar. Per ydo informate plotesuese mund te kontaktoni me Zyren e Administrates ne kete numer te telefonit 0290-320-871.

Komento